Geestelijke groei-avonden

Ben je al wat langer christen en verlang je naar geestelijke verdieping en geestelijke groei in Christus? Wil je graag een volgeling van Jezus zijn in woord en daad? Zou je graag meer van God willen kennen en tot zegen willen zijn voor anderen?

Dan zijn de Geestelijke Groei-avonden echt iets voor jou. Samen met een groep christenen uit Zuid-Limburg komen we elke maand twee keer bij elkaar. We bespreken het bijbelstudieboek: Basislessen Geestelijke Groei.
De avonden vinden plaats in de oneven weken op woensdagavond.

Bijbelstudieboek geestelijke groeiKomende data zijn:
9 oktober        - Met Christus gekruisigd
23 oktober      - Met Christus opgestaan
6 november    - Christus gezeten in de hemel
20 november - Geestelijke oorlogsvoering/strijd met de duivel
4 december    - Lofprijzing en aanbidding

18 december  - Hoe werkt God een opwekking?
15 januari       - De noodzaak van voorbede en intersessie
29 januari       - De grote zendingsopdracht: discipelen maken
12 februari     - Wachten op God
26 februari     - Zelfbeeld en identiteit
11 maart         - Huwelijk en gezin
25 maart        - Geestelijk (verder) groeien…

Het is niet verplicht alle avonden aanwezig te zijn, maar uiteraard wel wenselijk.

Plaats van samenkomst: In de Bongerd 4, 6241 JG, Bunde.
Graag even van te voren aanmelden bij: Peter Baan (06-40466498/pbaan@solcon.nl) of Roel Bastiaens (06-55934020).