De bloei van Beek

Een belangrijk speerpunt van Beek Leeft is dat we de komende jaren verbindingen willen leggen tussen mensen onderling. In Beek zijn er meerdere initiatieven van vrijwilligers die hetzelfde doel nastreven als Beek Leeft: werken aan de bloei van mensenlevens en daarmee de bloei van Beek. 

Voorbeelden van mooie initiatieven in Beek waar we (nog) niet mee samenwerken, maar die we wel van harte aanbevelen, zijn: